Umlaut – preglas v nemškem jeziku

Preglas spremeni izgovarjavo in pomen

Lingula_ucenje_nemscine

Nemška abeceda ima 26 črk, ki so enake angleški latinici. Poleg tega pa Nemci v svoji pisavi uporabljajo še štiri dodatne znake. Da, te pike nad črkami ä, ö in ü so za pisanje v nemščini dejansko pomembne. Dovolj, da imajo svoje ime – preglas (nem. Umlaut). Učenje nemščine vam omogoča, da spoznate najpomembnejše elemente nemške slovnice.

Schön ali schon?

Preglas je za kakovostno pisanje v nemščini zelo pomemben. Vpliva namreč na izgovarjavo besede in lahko celo spremeni njen pomen. Vzemimo na primer besedi »schön« in »schon«. Prva pomeni »lepo«, medtem ko »schon« pomeni »že.« Tudi njuna izgovarjava se v nemščini zelo razlikuje. In prav zato je ključno, da preglas pravilno uporabimo.

Do te ugotovitve so prišli tudi pri podjetju McDonald’s. Vse do leta 2007 so ime svojega priljubljenega hamburgerja pisali s preglasom, in sicer Big Mäc. Razlog? Tako je bila nemška izgovarjava bolj podobna angleški!

Poiščite jih na tipkovnici

Preglasov ne smemo zanemariti niti pri tipkanju nemških besedil. Če preglas ni dodan na posebni tipki na tipkovnici ali če ne poznamo pravilnega zaporedja tipk za zapis preglasa, preprosto dodamo črko »e«. Namesto ü lahko uporabimo kar ue, na primer »ueber« za besedo »über«. Tako je preglas pravzaprav tudi nastal. Ae, oe in ue so pisci skozi zgodovino skrajšali do te stopnje, da sta danes ostali le še dve piki!

Besedilo lahko dobi napačen pomen

Nemški preglasi so za pisanje v nemščini tako pomembni, kot so pri pisanju v slovenščini pomembni sičniki in šumniki. Brez uporabe preglasov lahko naše besedilo dobi napačen pomen. Še več, izvorni govorci nemščine ga lahko narobe razumejo. Če želite preveriti, ali je vaše besedilo v nemščini dovolj kakovostno, se obrnite na prevajalsko agencijo Lingul. Izkušeni izkušeni lektorji – naravni govorci nemščine – bodo besedilo prebrali. Popravili bodo morebitne slovnične, pravopisne in slogovne napake.

Nadgradite učenje nemščine s tečajem v Linguli

Učenje nemščine je idealna priložnost za pogovor v tem praktičnem jeziku. Če bi radi vedeli, kje z učenjem začeti, se dogovorite za umestitveni pogovor. Izkušeni predavatelji vam bodo svetovali, kateri tečaj izbrati.

Imate vprašanja o učenju nemščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.