Tečaj nemščine

Tečaj nemščine je za mnoge odskočna deska za uspeh v poslu ali pogoj za študij v tujini. Kateri tečaj nemščine boste izbrali, je odvisno od vaših potreb in želja. Prav na vseh Lingulinih tečajih je poudarek na pogovoru, razlikujejo pa se po vsebini in zahtevnostnih stopnjah.

Kateri tečaj nemščine vam najbolj ustreza?

V Linguli lahko izbirate med različnimi programi nemščine.

skupinsko učenje jezika

  • tečaj splošne nemščine:  sporazumevanje v najpogostejših življenjskih situacijah
  • tečaj nemščine – konverzacija: veliko pogovarjanja, širjenje besedišča …
  • poslovna nemščina: razširite »poslovni« besedni zaklad in usvojite najpomembnejše veščine poslovnega komuniciranja
  • pripravljalni tečaj za mednarodne izpite: podrobneje spoznate vsebino izpita
  • specializirane delavnice in tečaji: natrenirate izključno vnaprej izbrane govorne situacije
  • e-učenje – ko ni časa za tečaj v živo:  splošni, poslovni jezik in/ali strokovni jezik

Svetovalni pogovor

Da bi izbrali pravi tečaj nemščine, vas vabimo na brezplačen svetovalni pogovor, na katerem se pogovorite z učiteljico, si ogledate učno gradivo in se pogovorite o načinu poučevanja. Po pogovoru skupaj izberemo najustreznejši program in urnik tečaja. Če se nemško še niste učili, bo prava izbira začetni tečaj nemščine.

Začetni tečaji nemščine

Za tiste, ki se nemško še niste učili oziroma ste pozabili že skoraj vse. Veliko pogovora in učitelji, ki vas bodo navdušili. Preberite več.

 

Nadaljevalni tečaj nemščine

Na tečaju obravnavamo praktične, vsakodnevne teme, saj je naš cilj sproščen pogovor. Preberite več.

 

Tečaj konverzacije v nemščini

Poudarek tečaja je na pogovoru: igranje vlog, delo v parih in razprave na podlagi zanimivih besedil. Tečaj konverzacije je povezan tudi s spoznavanjem kulture in navad Nemcev. Preberite več.

 

Poslovna nemščina

Na poslovnih sestankih in predstavitvah se ponavljajo vedno isti izrazi, zato pozorno poslušajte svoje sodelavce ali poslovne partnerje. Besede, ki se navezujejo na vaše delovno področje, si zabeležite in jih doma večkrat ponovite. Preberite več.

 

Mednarodni izpiti

Na mednarodnih izpitih za nemščino se preverjajo slušno in pisno razumevanje ter pisno in slušno izražanje. Najpogostejše mednarodne izpite za nemščino lahko opravljate na različnih ravneh. Preberite več.