Prevod nemščina

Prevod iz nemščine v slovenščino in obratno je iskana storitev

Prevod - nemščina

 • Nemščina je materni jezik 98 milijonov ljudi, v Evropski uniji pa je tudi najbolj razširjen prvi jezik. Prevodi v nemški jezik ali iz nemščine so zato v zadnjih letih med najpogostejšimi storitvami, zaradi katerih se stranke obrnejo na specializirane prevajalske agencije.
 • Blagovna menjava z Nemčijo vsako leto pomeni okoli 20 odstotkov celotne slovenske blagovne menjave s svetom. Za uspešno sodelovanje je poleg odličnega znanja nemščine nujna tudi brezhibna dokumentacija.

Večini naročnikov sta najpomembnejši kakovost in strokovnost prevoda. Posledice napačnih prevodov so lahko v nekaterih primerih namreč tudi usodne. To je še posebej izrazito, ko gre za prevode pogodb ali sodne prevode. Izkušnje prevajalca so zlasti v teh primerih ključnega pomena. Zato v Linguli sodelujemo le z najbolj profesionalnimi in zanesljivimi prevajalci. Z izkušeno in uigrano prevajalsko ekipo zagotavljamo strokoven prevod iz nemščine v slovenščino ali iz slovenščine v nemščino.

Tesen stik med državama

Prevod iz nemščine v slovenščino in obratno je storitev, ki je za slovenski prostor še posebej pomembna. Že v preteklosti je imela slovenščina tesen stik z nemščino, kar lahko opazimo še danes. V slovenskem besedišču je namreč veliko besed nemškega izvora, ki so del knjižnega jezika (žaga) ali pa pripadajo pogovornemu jeziku (laufati, šporhet, biti ziher …).

Potrebe po znanju nemškega jezika in po prevajanju iz slovenščine v nemščino ter obratno pa so tudi danes velike. Nemčija je namreč najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Slovenije. Državi pa sta tesno povezani tudi na drugih področjih. Dobro poslovno sodelovanje in tudi sodelovanje na ostalih področjih pa od nas zahteva tekočo komunikacijo in pretok dokumentov v obeh jezikih.

Strokovni prevodi s strokovnjaki

Za prevajanje strokovnih besedil ne zadostuje le dobro znanje nemščine. Najtežje je obvladati prav terminologijo z določenega strokovnega področja. Še zlasti je to pomembno pri besedilih s področja prava, medicine, zavarovalništva, IT-ja, farmacije in elektrotehnike. V Linguli vsa strokovna besedila prevedejo prevajalci, ki imajo dolgoletne izkušnje s posameznim področjem. Prevod pa nato pregleda še strokovni bralec, tj. strokovnjak s tega področja, ki zagotovi, da besedišče ustreza vaši stroki.

Najpogostejša področja strokovnih besedil

Prevod strokovnih besedil v nemščino ali obratno najpogostejše pripravljamo za naslednja področja:

 • Prevod besedil s področja bančništva, zavarovalništva in financ.
 • Izberite prevod pravnih in poslovnih besedil ter letnih poročil.
 • Omogočamo Prevod medicinskih besedil in besedil s področja farmacije.
 • Priljubljen prevod besedil s področja gradbeništva in elektrotehnike.
 • Prevod besedil s področja informatike in mobilne tehnologije.
 • Prevajanje besedil za avtomobilsko industrijo.
 • Nudimo prevod trženjskih gradiv: predstavitve, letaki …

S strokovnim prevodom do boljših zaposlitvenih možnosti

 • Številni Slovenci svojo službo poiščejo v Avstriji, Nemčiji ali Švici. Če ste med tistimi, ki jih zanima zaposlitev v tujini, in želite s svojim življenjepisom in spremnim pismom očarati bodočega delodajalca, vam pripravimo kakovosten prevod v nemščino.
 • Nemško govoreče dežele so prav tako priljubljena destinacija študentov. Nekateri se odločijo le za izmenjavo, drugi pa v tujini opravijo celotno univerzitetno šolanje. Za uspešno prijavo na študij pogosto potrebujejo prevod ocen ali spričevala v nemščino, ki zahteva sodno overitev.
Sodno overjene prevode pripravijo posebej usposobljeni sodni tolmači, ki jih imenuje Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije. Lingulini sodni tolmači prevajajo vse vrste besedil, ki jih boste morda potrebovali za predložitev na sodišču ali v drugih uradnih situacijah.

Lingulini prevajalci prevajajo vse vrste besedil

Strokovni prevodi pa niso edina vrsta besedil, v kateri so podkovani Lingulini izkušeni prevajalci. V nemščino in iz nemščine namreč prevajamo tudi splošna besedila. To so npr. povzetki diplomskih in magistrskih nalog, meniji v restavracijah, čestitke, reklamne brošure, reklamacije, zahvale, vabila … Lingulina prevajalska ekipa bo poskrbela, da bo prevod v nemščino prilagojen ciljni publiki. Tako boste lahko brez skrbi o jezikovni in oblikovni pravilnosti prevoda.

Kako izbrati pravo prevajalsko agencijo

 • Ustna priporočila vam bodo praviloma najbolj koristila, zato se najprej obrnite na svoje sodelavce, partnerje in prijatelje. Morda vam oni lahko zaupajo svoje izkušnje in priporočijo dobro prevajalsko agencijo.
 • Ne pozabite na zanesljivost: profesionalno opravljen prevod je pripravljen v dogovorjenem roku, brez zamud, ki vam lahko povzročijo mnoge preglavice. Zato je pri izbiri agencije zanesljivost izrednega pomena.
 • Je najpomembnejša cena prevoda? Pri izbiri prevoda naj vaš glavni kriterij ne bo nizka cena prevoda, saj ta na koncu lahko povzroči višje stroške! Slabo prevedeno besedilo vas ne bo le spravilo v slabo voljo ali celo zmanjšalo ugled vašega podjetja. Od vas bo namreč terjalo dodaten čas, popravke, usklajevanje ali celo izbiro nove prevajalske agencije. Višja cena prevoda namreč lahko pomeni, da je v proces vključenih več sodelavcev – ne samo prevajalec, temveč tudi lektor, strokovni bralec in koordinator prevajanja. Takšen proces prevajanja pa omogoča večkratno preverjanje kakovosti prevoda, s tem pa zagotovljeno zadovoljstvo naročnika.

Potrebujete ustno prevajanje?

Včasih ne potrebujete prevoda zapisanega besedila, temveč tolmača, ki prevaja ustno, na kraju dogodka. Naročniki tolmače najpogosteje potrebujejo za mednarodne konference, predstavitve, sejme, seminarje ipd.

Obstajata dve vrsti tolmačenja, konsekutivno in simultano.

 • Pri konsekutivnem tolmačenju tolmač najprej posluša govornika in dela zapiske, nato pa slišano povzame v drugem jeziku.
 • Pri sočasnem ali simultanem tolmačenju je tolmač v izolirani kabini in tolmači s pomočjo slušalk. Ker gre za izredno zahtevno obliko prevajanja, sploh daljša simultana tolmačenja danes potekajo tako, da tolmači delajo v parih ali celo v trojicah ter se navadno menjajo na vsakih 30 minut.

Prevajamo v več kot 30 jezikov

V Lingulini izkušeni prevajalski ekipi niso le prevajalci iz nemščine v slovenščino ali slovenščine v nemščino, temveč tudi prevajalci v mnoge druge svetovne jezike. Kakovostno, strokovno in profesionalno prevajanje vam ponujamo tudi za angleščino, italijanščino, španščino, francoščino, ruščino, hrvaščino in srbščino, pa tudi za nekatere neevropske jezike. Za prevod v nekatere druge jezike se lahko dogovorite individualno. Zato pošljite povpraševanje, da vam pripravimo individualno ponudbo.

Pomen sodelovanja s stranko

Dobro sodelovanje z naročnikom je izrednega pomena, saj omogoča boljši prevajalski izdelek. Koordinator prevajanja se v primeru nejasnosti ali vprašanj glede najustreznejše terminologije posvetuje s kontaktno osebo v podjetju. To omogoča večje zadovoljstvo naročnika.

Ne odlašajte z naročilom prevoda

Če sodelujete z nemško govorečimi strankami, je za uspešno sodelovanje ključnega pomena, da vaša stranka razume vaša besedila. Prevod v nemščino zato pogosto pripravljamo za besedila, kot so letna poročila, pogodbe, zapisniki sestankov, statuti družb ipd.

Prevod iz nemščine v slovenščino in obratno je storitev, ki jo v jezikovni šoli Lingula opravljajo izkušeni in strokovno podkovani prevajalci, kar vam zagotovi brezhiben in kakovosten prevod s kateregakoli področja.

Pokličite ali pišite za dodatne informacije oziroma naročilo prevoda
Za več informacij in naročilo nam pišite na prevodi@lingula.si ali nas pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 ali 030 650 255. Pripravili vam bomo individualno ponudbo, pri kateri bomo upoštevali tudi morebitna ponavljanja v besedilu in vključili ustrezne popuste.