Vam nemščina zavozla jezik? Preverite!

Preizkusite, kako gibčen je vaš jezik in kako vam gredo z jezika nemške besede.

  • Wer will weiße Wäsche waschen? – Kdo bo opral belo perilo?
  • Fischers Fritze fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischers Fritze. – Sin ribiča Fritza lovi sveže ribe, sveže ribe lovi sin ribiča.
  • Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. – Rdeče zelje ostane rdeče želje in poročna obleka ostane poročna obleka.
  • Bäcker Braun backt braune Brezeln. – Pek Brown peče rjave preste.
  • Zweiundzwanzig schwarze Schwalben zwitscherten zwischen Schweiz und Schwaben. – Dvaindvajset črnih lastovk je čivkalo med Švico in Nemčijo.
  • Zehn zahme Ziegen ziehen zehn Zentner Zucker zum Zoo. – Deset udomačenih koz je vleklo deset ton sladkorja v živalski vrt.

Kratki stavki niso dovolj velik izziv za vaš jezik? Poskusite z naslednjimi:

  • Denke nie gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist ein gedankenloses Denken. Denn wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur du denkst, aber richtig denken tust du nie. – Nikoli ne pomisli, da bi mislil, saj je razmišljanje o mislih nepremišljeno razmišljanje. Če misliš, da misliš, boš samo mislil, da misliš, vendar ne boš nikoli zares mislil.

Na tečaju nemščine v Linguli svojim tečajnikom jezik razvežemo, in ne obratno. Na brezplačnih predstavitvenih urah v Linguli lahko preverite, kako poteka Lingulin jezikovni trening.