Für was, wofür ali für wen?

Ko se učimo nemško, se velikokrat znajdemo v situaciji, ko se sprašujemo, kaj je prav. Poskušajmo rešiti še eno dilemo.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

Für was ali wofür interessieren Sie sich?

  • Für Deutsch.
  • Für Freunde.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: Für Deutsch, natürlich. 🙂

Razumljivo je oboje – für was in wofür, pri čemer pa je knjižno pravilna samo vprašalnica wofür, medtem ko se für was uporablja v pogovornem jeziku.

Wofür ima zanimivo sestavo, in sicer wo + predlog, ki ga seveda ne dodamo po občutku, ampak glede na to, kateri glagol se pojavlja v vprašanju, npr. arbeiten mit, achten auf  itd. Seveda pri predlogih na samoglasnik dodamo še črko r, kot npr. worüber. In s to vprašalnico sprašujemo samo po stvareh, pojmih, živalih, skratka po vsem, samo ne po osebah.

Primer 2:

Für wen interessieren Sie sich?

a) Für Arbeitskollegen.
b) Für Tiere.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

Für Arbeitskollegen.

Ko sprašujemo po osebah, je vprašalnica sestavljena iz predloga + wen ali wem, odvisno od tega, s katerih sklonom se veže predlog – wen uporabimo pri 4. sklonu in wem pri 3. sklonu.

  • Mit wem sprechen Sie? – Mit dem Kunden.
  • An wen denken Sie? – An meine Mutter.

Izjema je zveza arbeiten als, kjer lahko vprašate:

  • Als was arbeiten Sie? – Als Lehrer.

Rešite vajo v Virtualni Linguli.