Kje stoji glagol v nemškem jeziku?

Na koncu stavka ali kje drugje?  

vaje za nemščinoVaje za nemščino so tudi priložnost, da rešite svoje slovnične dileme. Ena od pogostejših je, kaj se zgodi, če je v stavku več glagolov. Ali stojijo na točno določenem mestu ali prosto? Vsekakor ima vsaka stvar v nemščini svoje mesto. Nemški stavek je kot nekakšna »služba«, v katero hodijo posamezne besede in imajo v njej točno določen položaj.

Presodite v spodnjih primerih, kakšen je pravilen besedni red in kateri stavek je pravilen.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  • Der Student kann sprechen Englisch.
  • Der Student kann Englisch sprechen.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • Der Student kann Englisch sprechen.
V stavku je poleg naklonskega glagola wollen še en glagol; ta mora stati na koncu stavka pred ločilom. Enak besedni red je tudi pri ostalih naklonskih glagolih, kot so müssen, sollen, dürfen in glagol möchten.

Primer 2:

  • Wir werden reisen morgen nach Italien.
  • Wir werden morgen nach Italien reisen.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • Wir werden morgen nach Italien reisen.
V stavku v prihodnjiku, tvorjenem z glagolom werden + nedoločnik, mora drugi glagol reisen stati na koncu stavka pred ločilom.

Primer 3:

  • Der Tourist hat die Stadt besichtigt.
  • Der Tourist hat besichtigt die Stadt.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • Der Tourist hat die Stadt besichtigt.
Tudi za stavke v sestavljenem pretekliku (Perfekt) velja, da je edino pravilno, da pretekli deležnik (na primer v zgornjem primeru beseda  besichtigt) postavimo na konec stavka.

Vaje za nemščino za izboljšanje znanja

Vaje za nemščino nam pomagajo do suverenega izražanja.

Imate vprašanja o tečaju nemščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.