Interessieren Sie sich in ali für unsere Produkte?

Učenje nemščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti. Se zanimate v ali za naše izdelke?Interessieren Sie sich in ali für unsere Produkte?

Interessieren Sie sich in oder für Deutsch?

Nekateri bodo izbrali in, ker se uporablja tudi v angleščini (»I’m interested in …«), drugi pa für, ker je tako v slovenščini. Pravilna je druga možnost, najbolje pa si je to zvezo glagola in predloga v nemščini kar zapomniti. Pravil za to, kateri glagol in kateri predlog nastopata v zvezi, žal ni.

Preizkusite, kako vam gre povezovanje glagola s pravim predlogom in rešite spodnje primere.

  1. In ali für?

Peter interessiert sich _____ Sport.

Pravilen odgovor.
Peter interessiert sich für Sport. 
  1. Auf ali über?

Hans ärgert sich wieder _____ seinen Chef.

Pravilen odgovor.
Hans ärgert sich über seinen Chef.

Možna bi bila tudi uporaba predloga auf, vendar se ta uporablja za dejanja v prihodnosti: Die Ferien sind in drei Monaten und die Kinder freuen sich auf die Ferien. Za predlog über je značilna raba v zvezi z dejanji v preteklosti, kot je to v zgornjih primerih.
  1. Für ali zu?

Ich gratuliere Petra  _____  ihrem Geburtstag.

Pravilen odgovor.
Ich gratuliere Petra zu  ihrem Geburtstag.

Gratulirene se veže s predlogom zu.
  1. An ali auf?

Peter ist verliebt und denkt oft _____ seine Freundin.

Pravilen odgovor.
Peter ist verliebt und denkt oft an seine Freundin. 

Vse prav? Nekaj težav? Naredite v Virtualni Linguli še vajo za mojstre.