Lažni prijatelji v nemščini in angleščini

Učenje nemščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti. Slovenci v nemščini radi uporabljamo nekaj lažnih prijateljev, ki izhajajo iz angleščine. Zbrali smo tri primere:

Bekommen ali werden?

Pogosta je napačna izbira nemškega prevoda za slovenski glagol postati. Kako bi  v nemščini rekli  Postal bom ekonomist?

  • Ich bekomme Diplombetriebswirt.
  • Ich werde Diplombetriebswirt.
Kliknite tu za odgovor.

Gut gelaunt ali gute müde?

Kaj je pravilno?

  • Ich bin gute müde.
  • Ich bin gut gelaunt.
Kliknite tu za odgovor.

Will ali wird er Deutsch lernen?

Kako bi rekli v nemščini »Janez se bo učil nemščino«?

  • Janez will Deutsch lernen.
  • Janez wird Deutsch lernen.
Kliknite tu za odgovor.

Dejstvo je, da če znamo en jezik, se nam je drugega mnogo lažje učiti. Res pa je tudi, da potem morda kdaj kaj pomešamo, sploh če gre za napačne prijatelje.

Preverite svoje znanje in rešite vajo.