Lažni prijatelji v nemščini in angleščini

Učenje nemščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti. Slovenci v nemščini radi uporabljamo nekaj lažnih prijateljev, ki izhajajo iz angleščine. Zbrali smo tri primere:

Bekommen ali werden?

Pogosta je napačna izbira nemškega prevoda za slovenski glagol postati. Kako bi  v nemščini rekli  Postal bom ekonomist?

  • Ich bekomme Diplombetriebswirt.
  • Ich werde Diplombetriebswirt.

[su_spoiler title=”Kliknite tu za odgovor.”]

Ich werde Diplombetriebswirt.

Angleški glagol become in nemški bekommen sta lažna prijatelja, saj imata kljub podobnosti različen pomen: become pomeni postati in bekommen dobiti.[/su_spoiler]

Gut gelaunt ali gute müde?

Kaj je pravilno?

  • Ich bin gute müde.
  • Ich bin gut gelaunt.

[su_spoiler title=”Kliknite tu za odgovor.”]

Ich bin gut gelaunt.

V angleščini rečemo, da smo dobre volje »I’m in a good mood«. Včasih izraz »good mood« nepravilno uporabimo tudi v nemščini in rečemo »Ich bin gute müde«. V nemščini to pomeni, da smo »dobro utrujeni«.[/su_spoiler]

Will ali wird er Deutsch lernen?

Kako bi rekli v nemščini »Janez se bo učil nemščino«?

  • Janez will Deutsch lernen.
  • Janez wird Deutsch lernen.

[su_spoiler title=”Kliknite tu za odgovor.”]

Janez wird Deutsch lernen.

Ich will v nemščini pomeni hočem, v angleščini pa bom in se uporablja za tvorbo prihodnjika. Zato se pogosto zgodi, da will v nemščini napačno uporabimo za izražanje dogodkov v prihodnosti.[/su_spoiler]

Dejstvo je, da če znamo en jezik, se nam je drugega mnogo lažje učiti. Res pa je tudi, da potem morda kdaj kaj pomešamo, sploh če gre za napačne prijatelje.

Preverite svoje znanje in rešite vajo.