Lažni prijatelji v nemščini in angleščini

Učenje nemščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti. Slovenci v nemščini radi uporabljamo nekaj lažnih prijateljev, ki izhajajo iz angleščine. Zbrali smo tri primere:

Bekommen ali werden?

Pogosta je napačna izbira nemškega prevoda za slovenski glagol postati. Kako bi v nemščini rekli  Postal bom ekonomist?

  • Ich bekomme Diplombetriebswirt.
  • Ich werde Diplombetriebswirt.
Kliknite tu za odgovor.
Pravilno: Ich werde Diplombetriebswirt.

Angleški glagol become in nemški bekommen sta lažna prijatelja, saj imata kljub podobnosti različen pomen: become pomeni postati in bekommen dobiti.

Gut gelaunt ali gute müde?

Katera oblika je pravilna?

  • Ich bin gute müde.
  • Ich bin gut gelaunt.
Kliknite tu za odgovor.
Pravilno: Ich bin gut gelaunt.

V angleščini rečemo, da smo dobre volje »I’m in a good mood«. Včasih izraz »good mood« nepravilno uporabimo tudi v nemščini in rečemo »Ich bin gute müde«. V nemščini to pomeni, da smo »dobro utrujeni«.

Will ali wird er Deutsch lernen?

Kako bi rekli v nemščini »Janez se bo učil nemščino«?

  • Janez will Deutsch lernen.
  • Janez wird Deutsch lernen.
Kliknite tu za odgovor.
Janez wird Deutsch lernen.

Ich will v nemščini pomeni hočem, v angleščini pa bom in se uporablja za tvorbo prihodnjika. Zato se pogosto zgodi, da will v nemščini napačno uporabimo za izražanje dogodkov v prihodnosti.

Dejstvo je, da če znamo en jezik, se nam je drugega mnogo lažje učiti. Res pa je tudi, da potem morda kdaj kaj pomešamo, sploh če gre za napačne prijatelje.