Legen ali liegen, lokacija ali smer?

legen-liegenVaje za nemščino so najboljši način, kako izboljšati svoje znanje slovnice in besedišča. Učenje nemščine je lahko težavno zaradi številnih členov, ki jih v slovenščini ne uporabljamo, marsikdaj pa zadrege povzroči tudi pregibanje glagolov.

Glagolski pari stellen/stehen, legen/liegen in setzen/sitzen so si med seboj zelo podobni, zato jih je zelo lahko zamenjati.

Lokacija ali smer?

Uporaba glagolov stellen/stehen, legen/liegen in setzen/sitzen in hängen je odvisna od tega, ali opisujejo lokacijo (kje?) ali smer (kam?).

KJE? (WO?): liegen (ležati), stehen (stati), sitzen (sedeti) ter hängen (viseti). Ti glagoli so krepki glagoli (starke Verben) oz. nepravilni glagoli in se vežejo s 3. sklonom (Dativ).

Nekaj primerov:

  • Ich liege auf dem Sofa.
  • Er steht auf der Straße.
  • Hanna sitzt auf der Mauer.
  • Die Kleider hängen im Schrank.
KAM? (WOHIN?): legen (položiti), stellen (postaviti), setzen (posaditi) in hängen (obesiti). Gre za šibke glagole (schwache Verben), ki se spregajo po ustaljenem vzorcu in vežejo s 4. sklonom (Akkusativ).

Nekaj primerov za boljše razumevanje:

legen in liegen:

Ich habe das Buch auf den Tisch gelegt. – legen (WOHIN?)

Peter hat den ganzen Tag auf dem Strand gelegen. – liegen (WO?)

stellen in stehen:

Ich habe das Glas auf den Tisch gestellt. – stellen (WOHIN?)

Der Mann steht auf der Straße. – stehen (WO?)

setzen in sitzen:

Ich setzte mich auf meinen Stuhl. – setzen (WOHIN?)

Ich sitze auf meinem Stuhl. – sitzen (WO?)

hängen:

Ich habe das Bild an die Wand gehängt. – hängen (WOHIN?)

Das Bild hat an der Wand gehangen. – hängen (WO?)

Vaje za nemščino: odpravite najpogostejše napake

Vaje za nemščino vodijo k boljšemu znanju in samozavestnejšemu izražanju v nemščini. 5 minut vaj lahko na dolgi rok konkretno pripomore k uspehu.

Imate vprašanja o tečaju nemščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.