Parkieren ali parken?

Učenje nemščine je pogosto povezano z dilemo, katero besedo uporabiti. V nemščini obstaja kar nekaj besed, pri katerih tudi tisti, ki sicer dobro govorijo nemško, včasih naredijo napako. Kaj pa vi? Preizkusite svojo nemščino.

Katera oblika je pravilna?

Parkieren ali parken?

Parkieren ali parken?

Primer 1: Parkieren ali parken?

Ich __________ mein Auto.

Pravilen odgovor.

Ich parke mein Auto.

Beseda parkieren se uporablja samo v Švici, medtem ko je v Avstriji in Nemčiji v rabi beseda parken.

Primer 2: Spanzieren ali spazieren

Die Leute __________ im Park.

Pravilen odgovor.
Die Leute spazieren im Park.

Veliko ljudi v nemščini »naredi« glagol spanzieren zato, ker v pogovorni slovenščini radi rečemo, da »španciramo«.

Primer 3: Relaxieren ali relaxen

Er __________ auf dem Balkon.

Pravilen odgovor.
Er relaxt auf dem Balkon.

Pogosta raba glagola relaxieren v nemščini je povezana s podobnim glagolom v slovenščini, in sicer relaksirati.

Naredite še vajo v Virtualni Linguli.