Der, die ali das – večna dilema

Eno izmed slovničnih poglavij, ki povzroča največ preglavic pri učenju nemščine, so določni členi der, die in das. Ti v stavku stojijo pred samostalnikom in določajo njegov spol.

  • Nemščina pozna tri določne člene: der označuje moški spol, die ženskega  in das srednji spol samostalnika, v množini pa za vse tri spole obstaja samo ena oblika, die.
  • In čeprav bi utegnili pomisliti, da je spol nemških samostalnikov enak slovenskemu, to največkrat ne drži. Na primer: der Tisch – tista miza, die Sonne – tisto sonce, das Auto – tisti avto.
  • Obstajajo pravila za lažje ugotavljanje, katerega spola je posamezen samostalnik, vendar so izjeme pogoste. Primer: spol samostalnikov, ki označujejo osebe,  se ponavadi ujema z njihovim naravnim spolom: der Mann – moški, mož, die Frau – ženska, žena ‒ toda das Mädchen – dekle.
  • Nemščina pozna samostalnike, ki imajo več kot en spol in pomen. Primer: der See – jezero in die See – morje.
  • Prav tako obstajajo samostalniki z dvema spoloma, pri katerih ostaja pomen enak. Primer: das/der Bonbon ‒ bonbon, das/der Joghurt ‒ jogurt.
  • Pri sestavljenih samostalniških besedah spol določimo po zadnji besedi. Primer: das Kinderzimmer – dnevna soba (die Kinder + das Zimmer), der Bratfisch – pečena riba (der Fisch).

Lingulin nasvet: Nemške samostalnike se zato že od samega začetka učite skupaj z njihovimi členi. Ob ponavljanju besedišča na naših jezikovnih tečajih nemščine vam bodo hitro zlezli pod kožo. Preberite si več o pravilih za samostalnike ženskega, moškega in srednjega spola.