Möchten ali mögen?

Kako pa je kaj z vašo naklonjenostjo do nemščine?

mochten-mogenUčenje nemščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti. Imate nemščino radi (gernhaben) ali jo marate (mögen)? 🙂 Svojo naklonjenost lahko izrazite tako s prvim kot drugim glagolom, vendar je pri izražanju simpatije treba poznati še nekatera dodatna pravila, sploh če uporabljate glagol mögen. Ta ima že v spregatvi posebne oblike, in sicer ich mag, du magst in er/sie/es mag. Pa si poglejmo zadevo na praktičnih primerih.

 1. Kaj je prav?

 • Ich mag Kuchen essen.
 • Ich esse gern Kuchen.

[su_spoiler title=”Kliknite za pravilen odgovor.”]Pravilno:

 • Ich esse gern Kuchen.[/su_spoiler]

[su_note note_color=”#E0DCDC”]Glagol mögen v pomenu »imeti rad/marati« stoji v stavku vedno samostojno, zato je v 1. primeru glagol essen odveč in zadošča, če rečemo Ich mag Kuchen. Glagol essen je implicitno izražen z glagolom mag.[/su_note]

 1. Kaj je prav?

 • Ich möchte gern kommen.
 • Ich mag gern kommen.

[su_spoiler title=”Kliknite za pravilen odgovor.”]Pravilno:

   • Ich möchte gern kommen.[/su_spoiler]

[su_note note_color=”#E0DCDC”]V pomenu »rad imeti« se uporablja tudi glagol möchten, ki je pogojna oblika glagola mögen in dejansko pomeni želeti. V večini primerov stoji zraven möchten še en glagol, ki ima svoje mesto na koncu pred ločilom.[/su_note]

 1. Kaj je prav?

 • Ich mag nicht reisen.
 • Ich reise nicht gern.

[su_spoiler title=”Kliknite za pravilen odgovor.”]Pravilno:

 • Tokrat sta pravilna oba stavka.[/su_spoiler]

[su_note note_color=”#E0DCDC”]Pri izražanju nenaklonjenosti 🙁 kot »ne marati/ne imeti rad« stoji glagol mögen še z enim glagolom:

   • Ich mag keinen Salat essen.
   • Er mag nicht weggehen.[/su_note]