Perfekt ali Präteritum?

Pri učenju nemščine se mnogokrat sprašujemo, kdaj uporabiti Perfekt in kdaj Präteritum. Odgovor na to vprašanje ni preprost; časa sta namreč enakovredna in nam posredujeta popolnoma enako informacijo.

Primer :

 • France Prešeren ist am 8.2.1849 gestorben. (Perfekt)
 • France Prešeren starb am 8.2.1849. (Präteritum)

Obe izjavi sta pravilni, razlika pa je v komunikativnem kontekstu.

Nekaj iztočnic, ki bi jih lahko poimenovali pravila

 • Perfekt ali sestavljeni preteklik uporabljamo predvsem v ustni komunikaciji, pa tudi pri bolj neformalnih pisnih sporočilih, na primer pri pisanju e-sporočil.

Ker pa v nemščini skorajda ne gre brez izjem, jih poznamo tudi pri uporabi preteklih časov.

Kdaj je bolje uporabiti obliko glagola v  Präteritumu?

Ich hatte leider keine Zeit.

Ich hatte leider keine Zeit.

sein

 • Ich bin gestern bei meiner Freundin gewesen.
 • Bolje: Ich war gestern bei meiner Freundin.

haben

 • Ich habe leider keine Zeit gehabt.
 • Bolje: Ich hatte leider keine Zeit.

werden

 • Vor einem Monat bin ich reich geworden.
 • Bolje: Vor einem Monat wurde ich reich.

Modalverben

 • Ich habe meine Hausaufgaben schreiben müssen.
 • Bolje: Ich musste meine Hausaufgaben schreiben.

Preverite, kako dobro poznate oblike v Perfektu.