Perfekt, pretekli čas v nemščini

Ah, ta nemški Perfekt

nemščina - vajeNemščina – vaje so zbirka pogostih napak, ki jih delamo, ko govorimo ali pišemo v nemščini. Ste tudi vi kdaj v dvomih, kateri glagolski čas uporabiti? Verjetno ste že kdaj poslušali kakega nemškega politika, ki je začel stavek z »Ich habe …«, nato pa našteval samostalnike, ure, kraje in na koncu dolge »klobase« dodal še glagol.

Svojo nemščino lahko na hitro izboljšate

Svojo nemščino lahko na hitro izboljšate, če ponovite glagole in njihove oblike za pretekli čas. Potrebujete seznam osnovnih nepravilnih glagolov, v katerem si preberete osnovno obliko (na primer lesen), sami pa glasno tvorite kratek stavek v pretekliku, na primer Ich habe gelesen. Za tekoče osnovno sporazumevanje potrebujete vsega 50, 60 glagolov. In naučiti se jih ni težko, resnično pa zelo pomaga, če želite narediti dober prvi vtis v nemščini.

Nemški Perfekt je zagotovo eno enostavnejših slovničnih poglavij, ki se ga da hitro “avtomatizirati, mnogo hitreje kot na primer uporabo nemških sklonov. Tudi vse napake, povezane z uporabo glagolov, se mnogo bolj slišijo.

3 kratka pravila za učenje Perfekta

 1. Ko se začnete učiti novih oblik, začnite z glagoli, ki so vam že znani in jih že poznate.
 2. Uporabo glagola se učite v stavku. Na primer: sprechen; Ich habe mit meiner Kollegin gesprochen.
 3. Učite se vsak dan po 10 do 15 glagolov. Tako gre hitro.

Kako tvorimo nemški Perfekt?

Sestavljeni pretekli čas Perfekt uporabljamo v pogovoru. Tvorimo ga s pomožnim glagolom haben ali sein in preteklim deležnikom gleagola, ki stoji na koncu stavka. Nekaj primerov:

 • Ich habe viel gearbeitet
 • Ich bin ans Meer gefahren.
 • Bist du auch ins Kino gegangen?

Oblike glagolov v preteklem času si zapomnimo s pomočjo nekaj osnovnih pravil:

1. Pravilni glagoli imajo končnico (e)t

1.”Normalni” pravilni glagoli so najlažji:

 • Ich habe Musik gehört.
 • Er hat lange auf den Chef gewartet.
 • Hast du schon gefrüstückt?

1. Pravilni glagoli s končnico – ierenGlagoli s to končnico v preteklem deležniku nimajo predpone ge-:

 • Ich habe Wirtschaft studiert.
 • Er hat sich rasiert.
 • Hast du fotografiert

3. Ločljivi pravilni glagoli (»ge« stoji »vmes«):

 • Er hat viel eingekauft.
 • Wir haben unsere Kinder von der Schule abgeholt.

4. Neločljivi pravilni glagoli tvorijo pretekli čas brez predpone ge:

 • Hast du die Rechnung bezahlt?
 • Ich habe meinen alten Wagen verkauft.

Neločljivi glagoli se začnejo s predpono be-, ver-, er-, ent-: bezahlen, verkaufen, erklären, entschuldigen …

2. Nepravilni glagoli imajo končnico -en

1.  »Normalni« nepravilni glagoli

 • Er hat mit dem Chef gesprochen.
 • Ich habe im Urlaub viel gelesen.
 • Wir haben keinen Kaffee getrunken.

2.    Ločljivi nepravilni glagoli

 • Ich habe ihn zur Party eingeladen.
 • Wir haben die Kinder mitgenommen.

3.  Neločljivi nepravilni  glagoli tvorijo pretekli čas brez predpone ge.

 • Ich habe ein Geschenk bekommen.
 • Das Buch hat mir gefallen.
 • Ihr habt eure Tasche zu Hause vergessen.
 • Wer hat das Glas zerbrochen?

Neločljivi glagoli se začnejo s predpono be-, ver-, er-, emp-, ge– …: bekommen, vergessen, verileren, empfehlen, gefallen, zerbrechen …

4. Nepravilni glagoli, ki tvorijo pretekli čas s pomožnim glagolom sein

 • Ich bin zu schnell gefahren.
 • Wann bist du gekommen?
 • Sind Sie zum Essen gegangen?
 • Seid ihr nach Paris geflogen?

Pretekli čas s pomožnim glagolom »sein« tvorijo naslednji glagoli:

1. Glagoli, ki izražajo premikanje: gehen, laufen, reisen, kommen, fallen, fahren, fliegen, schwimmen …

 • Ich bin nach Hause gegangen.
 • Wir sind nach London geflogen.
 • Ich bin vom Rad gefallen.

2. Glagoli, ki izražajo spremembo stanja: aufstehen, aufwachen, einschlafen, sterben … 

 •  Ich bin um 8 Uhr aufgestanden.

3. Glagoli sein, bleiben, werden

 • Ich bin zu Hause gewesen.
 • Wo bist du do so lange geblieben?
 • Es ist dunkel geworden.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.

Vaje

Naredite nekaj vaj za različne oblike Perfekta, pa bo vaša nemščina lahko hitro zvenela mnogo lepše. Saj veste: vse napake v povezavi z glagoli zelo izstopajo.

1. Dopolnite stavke s pravilno obliko glagola.

vaja 1

2. Vstavite pomožni glagol »haben« ali sein«.

vaja 1,  vaja 2, vaja 3

3. Vstavite pomožni glagol in ustrezno obliko glagola v deležniku.

vaja 1, vaja 2, vaja 3

Nemščina – vaje za tekoče izražanje

Nemščina – vaje nam pomagajo do suverenega izražanja.

Imate vprašanja o tečaju nemščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.