Nemčija, dežela mnogih imen

Nemčija je zaradi svoje osrednje lege v Evropi in zgodovine, ko njene današnje dežele še niso bile združene v skupno državo, dobila mnogo različnih imen, verjetno več kot katerakoli druga evropska država. Razdelimo jih lahko na šest glavnih skupin glede na njihov izvor.

Berlin

  1. Stara visoka nemščina: diutisc

Iz te besede prihajajo nemško poimenovanje Deutschland, japonsko Doitsu, kitajsko Déyìzhì, norveško in švedsko Tyskland ter mnoga druga.

  1. Latinsko Germania ali grško Γερμανία

V to skupino spadajo recimo albansko ime Gjermania, angleško Germany, esperanto Germanujo, hebrejsko Germania, hindujsko Jarmanī, italijansko Germania, rusko Germanija, svahili Ujerumani, tajsko Yoeraman

  1. Ime pokrajine Alamanni

Ime pokrajine so za ime cele države uporabili v arabščini Almānyā, francoščini Allemagne, perzijščini ‘Ālmān, portugalščini Alemanha, španščini Alemania, turščini Almanya

  1. Ime pokrajine Saxon

Kot pri prejšnjem primeru so tudi tu za izhodišče vzeli ime pokrajine, in sicer v naslednjih jezikih: estonščini Saksamaa, finščini Saksa, romščini Ssassitko temm in  še nekaterih drugih.

  1. Protoslovanska beseda němьcь

Slednja skupina je za nas še posebej zanimiva, saj iz stare slovanske besede izhaja tudi naše poimenovanje – Nemčija, zgodba za tem imenom pa je od vseh najbolj izvirna. Stari Slovani so kot Nemce poimenovali ljudi, ki so bili zanje »nemi«, torej tujci, katerih jezika niso razumeli. Ime »Slovan« po drugi strani izhaja iz besede »slovo«, ki pomeni »beseda«. Slovani so bili tako v nasprotju z Nemci »govoreči«.

Še nekaj jezikov, ki uporabljajo isti izvor: bosanščina in hrvaščina Njemačka, srbščina Nemačka, češčina Německo, madžarščina Németország, poljščina Niemcy, ukrajinščina Nimeččija, beloruščina Njamječčyja

  1. Neznan izvor

Latvijci rečejo Vācija, Litvanci Vokietija, žal pa izvor teh poimenovanj ni znan.

Nemčija je s svojimi različnimi poimenovanji pri različnih narodih prava nosilka in predstavnica indoevropskih jezikov! Seveda je takih zanimivosti še veliko, spoznate pa jih lahko na tečajih nemškega jezika, kjer boste poleg jezika odkrivali tudi nemško kulturo in običaje.