Nemščina in pisanje nemških SMS-ov

Lingula-ucenje-nemscine-odrasli5SMS-sporočila so zaradi svoje priročnosti postala eden najbolj priljubljenih načinov sporazumevanja. Ker sporočil v večini primerov ne pišemo v knjižni različici jezika, so tudi nemški SMS-i polni pogovornih izrazov in kratic, ki se močno razlikujejo od standardne nemščine. Nemščina je polna uporabnih fraz. Na tečaju se naučite tudi tiste, ki vam bodo v pomoč v vsakdanjih situacijah, kot je pošiljanje in prejemanje SMS-sporočil (SMS senden und empfangen).

Najpogostejše okrajšave pri pisanju SMS v nemščini

Zbrali smo nekaj najpogostejši okrajšav, ki jih pri vsakdanjem sporazumevanju uporabljajo Nemci. Jih razumete ali pa je prevod okrajšave zelo na mestu?

Okrajšava Pomen okrajšave Prevod okrajšave
8ung! Achtung! Pozor!
akla? Alles klar? Je vse OK?
bb bis bald se vidimo
bda bis dann do prihodnjič
hdl hab dich lieb imam te rad
div danke im Voraus hvala vnaprej
ff Fortsetzung folgt se nadaljuje
gn8 gute Nacht lahko noč
g&k Gruß und Kuss pozdravi in poljubi
lg liebe Grüße prisrčne pozdrave
sfh Schluss für heute konec za danes
siw soweit ich weiß kolikor mi je znano
stimst stehe im Stau stojim v zastoju
sz Screib zurück! Odpiši mi!
rumian Ruf mich an! Pokliči me!
vlg viele Grüße lepe pozdrave
We Wochenende konec tedna
wamaduheu? Was machst du heute? Kaj delaš danes?

Torej, sfh in bb.:)

Okrajšave, pogovorni izrazi …

Tako kot v slovenščini tudi v nemščini prijateljem in družinskim članom praviloma ne pošiljamo sporočil, ki bi bila napisana slovnično pravilno oziroma v knjižni različici jezika (hochdeutsch). SMS-i namreč skoraj nikdar ne izgledajo tako kot stavki iz literarnih del, saj večinoma v njih uporabljamo okrajšave (die Abkürzung), pogovorne izraze (die Umgangssprache) in druge načine, s katerimi si poenostavimo in skrajšamo sporazumevanje.

Brez velikih začetnic, členov, pokrajšano …

Ključna prednost SMS-sporočil je prav njihova jedrnatost in hitra odzivnost, pri tem pa je dosledno upoštevanje pravopisnih pravil postavljeno na drugi tir oziroma opuščeno:

  • Posebnost nemščine je med drugim pisanje samostalnikov z veliko začetnico ter z določnim ali nedoločnim členom (die/eine Katze, der/ein Kaffee, das/ein Buch). Pri pisanju kratkih SMS-sporočil pogosto opustimo veliko začetnico, spustimo tudi člene.
  • Poleg tega se pogosto izpuščajo tudi osebni zaimki (die Personalpronomen), glagoli pa so zapisani v skrajšani obliki. Namesto »Ich bin auf der Arbeit« bi v nemškem SMS-sporočilu pisalo »bin auf arbeit«. Namesto »Gehen wir morgen« pa bi pisalo »gehn wir morgen«.

Denglish v SMS-jih

Za SMS-sporočila (die SMS-Mitteilung) med Nemci je poleg uporabe številnih okrajšav značilno tudi pisanje v angleščini ter v mešanici nemškega in angleškega jezika. Denglish – skovanka iz besed Deutsch (nemščina) in English (angleščina) – vsebuje predvsem besede, prevzete iz angleščine in asimilirane v nemški jezik. Med takšnimi psevdoanglicizmi, ki so razširjeni predvsem med mladimi, tako najdemo besede, kot so:

  • das Meeting – sestanek
  • highlighten – poudariti
  • chatten – klepetati
  • einloggen – prijaviti se
  • online – na spletu
  • brainstormen
  • der Laptop – prenosni računalnik

Nemščina v Linguli: čas je za akcijo

Nemščina v jezikovni šoli Lingula poteka z uigrano ekipo strokovnih in prijaznih učiteljev, s katerimi boste vzljubili učne ure nemščine, razširili svoje besedišče in postali boljši govorec. Tudi sporazumevanje v nemščini prek SMS- sporočil vam tako ne bo pomenilo nobene ovire. Če vas zanima več o denglishu, si preberite članek.

Nemščina – imate vprašanja o tečaju nemščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.